Uživatelské jméno:
email:
Text:

0) //pokud jsou nějaké poslané věci na uložení { $link=mysql_connect ($host,$user,$password) or die("Nelze se připojit"); //připojit se k DB, nebo napsat že to nejde //print "Připojeno úspěšně!"; mysql_select_db ($db) or die("Nelze vybrat databázi"); //nadefinuju si příkaz pro mysql $datum = date("d/m/y | H:i"); if ($_POST['mail']==""){ $query="insert into guestbook(id,datum,jmeno,email,web,vzkaz) values ('','$datum','$_POST[name]','$_POST[mail]','$_POST[web]','$_POST[body]')"; } else {$query="insert into guestbook(id,datum,jmeno,email,web,vzkaz) values ('','$datum','$_POST[name]','$_POST[mail]','$_POST[web]','$_POST[body]')"; } $result=mysql_query($query) or die("Dotaz nelze provést"); mysql_close($link); } $link=mysql_connect ($host,$user,$password) or die("Nelze se připojit"); mysql_select_db ($db) or die("Nelze vybrat databázi"); $pozadavek=mysql_query("select*from guestbook"); $kolik=mysql_num_rows($pozadavek); //zjistim počet řádků if (count($HTTP_GET_VARS)>0 ) //pokud jsou nějaké get { $zobraz=8; $zet=$_GET['list']*$zobraz; $ypsilon=$zet-$zobraz; $max=$kolik/$zobraz; $result=mysql_query("select*from guestbook order by id DESC limit $ypsilon,$zobraz ") or die("Dotaz nelze provést"); if ($_GET['list']==1) {$plus=($_GET['list'])+1;} //pokud 1, zobrazit pouze - starší elseif ($_GET['list']>=$max) {$plus=($_GET['list'])+1; $minus=$_GET['list']-1; echo "NOVĚJŠÍ ZPRÁVY";} elseif ($_GET['list']==2) {$plus=($_GET['list'])+1; $minus=1; print "NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY";} else {$plus=($_GET['list'])+1; $minus=$_GET['list']-1; print "NOVĚJŠÍ ZPRÁVY";} }; ?> " ; echo $zaznamy["jmeno"]; print " | ";echo $zaznamy["datum"];print "
"; echo $zaznamy["vzkaz"]; print"
"; endwhile; if ($_GET['list']==1) {$plus=($_GET['list'])+1; print "
STARŠÍ ZPRÁVY"; echo " (celkem: $kolik)";} elseif ($_GET['list']==2) {$plus=($_GET['list'])+1; $minus=1; print "
STARŠÍ ZPRÁVY";} elseif ($_GET['list']>=$max){print "";} else {$plus=($_GET['list'])+1; $minus=$_GET['list']-1; print "
STARŠÍ ZPRÁVY";} mysql_close($link); /*echo "ypsilon je:" ; echo $ypsilon; echo "zet je:" ; echo $zet;*/ ?>