$popiska | "); if ($a==4){echo "
"; $a=0;}$a++; } } closedir($handle); $dir2=$open_dir."/".$dir; /*:::::spočítání fotek v adresáři:::::*/ $dh = opendir($dir2."/nahledy"); while (false !== ($filename = readdir($dh))) { if ($filename=='..' || $filename=='.' || $filename=='Thumbs.db'){} else {$files[] = $filename;} } $kolik=count($files); echo $line_style; closedir($dh); /*:::::::::rozdělení po $rozdel:::::*/ if (empty($_GET['list'])==true) {$_GET['list']=1; } $list=$_GET['list']; $list_more=$list+1; $zobraz_od=($list*$rozdel)-$rozdel; $zobraz_do=$zobraz_od+$rozdel; /* výpis linků */ $list_ukazovaci=1; $max_pocet=0; while ($max_pocet<$kolik) { echo (" $address$dir&list=$list_ukazovaci'> $list_ukazovaci |"); $max_pocet=$max_pocet+$rozdel; $list_ukazovaci++; } echo "

$dir

"; //include ($dir2."/comment.txt"); ?> \n ");} if ($enable_labels=="1") { $query="SELECT * FROM foto_popisky WHERE nazev='$files[$x]';"; $result=mysql_query($query) ; $zaznamy = mysql_fetch_array($result); if (empty($zaznamy['popiska'])==FALSE) { $popiska=$line_sub_style." ".$zaznamy['popiska']." ".$_sub_style_end; } else { $popiska =""; } } else { $popiska =""; } echo ("");if ($y==$kolik_na_radku){echo ("\n");$y=0;} $x++; $y++; } echo "\n"; ?>


$popiska


fotogalerie byla vygenerována pomocí skriptu
design22.fotogalerie v0.2.1